Dejta singlar, träffa kärleken, hitta träningsvän. Dejta på Sveriges bästa dejtingsida!
Vår miljöpolicy
Sportdate vill värna om miljön både i vårt vardagliga arbete och på de aktiviteter vi fysiskt deltar som part eller huvudaktör. Dessa är några av våra åtgärder för miljön:

Vi försöker undvika resor, men när vi reser…
… åker vi tåg istället för flyg när det är möjligt och rimligt.
… använder vi kollektiva färdmedel när det är möjligt.
… bor vi på miljöorienterade hotell när det är möjligt.

- Vi försöker hålla vår fordonspark minimal. De fordon som finns är miljöfordon.
- Vi delar inte ut presentationer på våra events (pappersform).
- Vi bjuder på vanligt kranvatten på våra events.
- Vi använder oss av digitala visitkort via mobiltelefonen eller e-post.
- Sportdate har inget behov av lager, och strävar efter att ha så få kontor som möjligt.
- På kontoren släcker vi lyset i rum vi inte använder för tillfället och när vi går för dagen.
- Vi erbjuder riktigt porslin, glas och bestick istället för pappersmuggar och plastbestick.
- Allt ”pappersarbete” inklusive bokföring görs i största möjliga utsträckning på dator.
- Vi återvinner och använder oss av förnybara material där så är möjligt.
- All betalning, fakturering inklusive eventuella påminnelser görs helt elektroniskt.
- Vi ser till att kvartals- och årsrapporter finns tillgängliga att ladda ner istället för att distribuera papperskopior.
- Allt material som skall finnas publikt skall kunna laddas ner.
- All marknadsföring och kommunikation i dagsläget sker via sociala nätverk, Google, radio, tv samt Internet marknadsföring.
- Vi använder rengöringsmedel som är snälla mot naturen när vi städar.
- Vi skickar elektroniska julkort till våra medarbetare.

Sportdate ska…
… i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet, såväl stora som väldigt, väldigt små sådana.

Sportdate ska…
… uppfylla lagar och förordningar samt samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.

Sammanfattningsvis ska…
… miljötänkande genomsyra hela Sportdate´s verksamhet. Vi skall leda utvecklingen i vår bransch. Våra medarbetare ska ha utbildning, ansvar och befogenhet för att ständigt minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar. Vi ska ständigt öka vår miljökompetens och kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som kunder och partners och därigenom aktivt försöka påverka andra att följa vårt exempel. Miljön är allas ansvar, både som privatperson och företag.
Sportdate