Dejta singlar, träffa kärleken, hitta träningsvän. Dejta på Sveriges bästa dejtingsida!
Medlemsvillkor

För att bli medlem på Sportdate måste Du vara minst 18år.
När du registrerar dig som medlem på Sportdate godtar duvåra medlemsvillkor.

Följande är inte tillåtet på Sportdate
- Att uppge falska uppgifter på sitt användarkonto.
- Rasistiska anspelningar och uttalanden.
- Att publicera personliga uppgifter som fullständigt namn, adress,e-post/e-posthänvisning, eller telefonnummer på sitt användarkonto eller ibloggar.
- Att länka in annat material, och hänvisningar till andrainternetsajter på sin personliga presentation eller i bloggar.
- Att ha fler än ett användarkonto.
- Användning av copyrightskyddat material.
- Användning av bilder eller text med pornografiskt innehålleller andra tydliga sexuella anspelningar.
- Användning grovt och stötande språk i kommunikationen medandra medlemmar eller i bloggar.
- Personangrepp, namngivning eller utpekande av andramedlemmar utan deras godkännande i sin profil eller i bloggar.
- Att marknadsföring sker av andra www-adresser,e-postadresser, events eller liknande utan Sportdate´s tillåtelse.
- Försäljning eller marknadsföring av tjänster mot betalning.Försäljning av kommersiella tjänster eller varor.
- Kampanjer eller kritik mot Sportdate genom tjänsterna vierbjuder. Kritik mot Sportdate, framföres direkt till Sportdate´ssupportavdelning via e-post.
- Verksamhet och handling som bryter mot svensk lag, elleruppmaning till brott mot svensk lag.
- Kopiering, spridning eller att vidarebefordra inlägg, breveller övrig information som finns på Sportdate.
- Trakasserier, mobbning, eller försök till fortsatt kontaktmed andra medlemmar som uttryckligen sagt upp kontakten med dig.
- Spridning eller försök till spridning av politisk eller religiösabudskap till andra medlemmar eller i bloggar. 

Som medlem godkänner du att de uppgifter som du lägger in ifrån din skapade profil, får publiceras på Sportdate. Du förbinder dig att fylla i din profilpå ett seriöst sätt. Du accepterar att din profil kan bli raderad om den ejinnehåller seriösa uppgifter eller om du uppträder stötande, eller trakasseradei din kommunikation med andra medlemmar.
Sportdate tar inget ansvar för att medlemmar lägger upp enprofil under falsk identitet.

Du accepterar att dinapersonliga bilder och profiluppgifter visas för andra medlemmar på Sportdate. Du accepterar att begränsad data som dina profilbild(er) och vissaprofiluppgifter visas publikt på Internet om du väljer att skapa en blogg, och visa den publikt. Att visa sin bloggpublikt är förvalt på ditt användarkonto. Du kan enkelt välja bort att skapadin blogg publikt. Att synas publikt med blogg genom Sportdate, innebär att dinblogg kommer att synas och hittas ute på Internet, samt kommeratt listas på Sportdates start/inloggningssida.

Du accepterar att bedömningen av vad som anses seriöst/stötande/trakasserande, avgörsav Sportdate. Sportdate äger rätt att på egen hand stänga av medlemmar från våra tjänster, antingentidsbegränsat, eller tills vidare, om medlemmen uppträder på ett oseriöst/stötande/trakasserandesätt.

Sportdate har rätt att skicka information om Sportdate och från Sportdate´s samarbetspartnerssamt att skicka kommersiella budskap till nuvarande och tidigare medlemmar viae-post, SMS, och andra liknande kommunikationssätt. Du som användare har rättatt tacka nej till dessa utskick och kan avbeställa dessa genom attavregistrera dig från Sportdate´s e-post-register. Denna avregistrering görs på support(at)sportdate.se. 

Allmän information om abonnemang:Du har rätt att säga upp ditt medlemskap när som helst och utan anledning genom att använda den del av webbplatsen som är avsedd för detta. Sådan uppsägning ska träda i kraft från och med den första arbetsdagen efter det att Sportdate mottagit uppsägningen. Uppsägning av guldprenumeration ger inte medlem rätt till återbetalning av erlagd ersättning för tid som finns kvar på medlems prenumeration vid den tidpunkt då medlemskapet sägs upp.Oavsett vad som i övrigt följer av Sportdates användarvillkor, förbehåller sig Sportdate rätten att, om medlem väsentligen bryter mot användarvillkoren, säga upp medlemskap genom att avsluta medlemskap och eventuell prenumeration med omedelbar verkan utan föregående meddelande. Medlem har i detta fall inte någon rätt till ersättning eller återbetalning.

Vi uppmanar alla medlemmar att behandla varandra med respekt, och med förståelse för oliktänkande samt med största vänlighet. Vi önskar allamedlemmar roliga och spännande stunder genom våra tjänster!

Sportdate jobbar endast med säkra och certifierade betaltjänster.


Guldmedlemskap:
Ditt guldmedlemskap kostar 79 kr per månad. Ditt guldmedlemskap aktiveras omedelbart efter att ditt köp har genomförts. När du valt guldabonnemang kommer ditt abonnemang automatiskt att förnyas månadsvis. Du kan enkelt säga upp den automatiska förnyelsen av ditt abonnemang på sidan Användarkonto. Du har rätt att ångra ditt köp 14 dagar efter det att betalningen är gjord. Ångerrätt genom distansköpslagen gäller inte när en tjänst redan har börjat användas.

Betalningsalternativ:
Vi tar emot betalning via VISA, Mastercard, och betalning via Paypal.Ditt köp genomförs omgående och ditt guldmedlemskap träder i kraft direkt.

Datalagring

Sportdate värdesätter din personliga integritet och arbetar strukturerat för att genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställa att din personliga integritet inte kränks. Sportdate behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur och varför vi samlar in och behandlar information om dig som användare och hur vi tillser att din personliga integritet inte kränks.

Information som vi samlar in:
Vi samlar in personuppgifter kopplade till skapandet av ett konto och din efterföljande användning av kontot och Tjänsten. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i två kategorier utifrån hur de samlas in:

Uppgifter som du själv lämnar till oss När du loggar in på Tjänsten, skapar ett konto, använder ditt konto och utför aktiviteter inom ramen för Tjänsten; lämnar du information om dig själv. Denna information innefattar användarnamn, ålder, kön, geografisk plats, email adress och kommunikation med andra konton i Tjänsten. Viss information som du lämnar till oss utgör så kallade känsliga personuppgifter. Genom att lämna denna typ av information och genom att du accepterar denna personuppgiftspolicy samtycker du till att behandling av sådana uppgifter utförs av Sportdate AB. Viss information som du anger när du skapar ett konto kommer att visas för andra användare av Tjänsten. Vi kommer göra dig uppmärksam på vilka uppgifter det är.

Uppgifter som samlas in när du använder Tjänsten När du använder Tjänsten med ditt konto lagrar vi information om användningen. Informationen kan delas upp i följande kategorier:

Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten och uppkopplingen till Tjänsten och din användning av Tjänsten på olika enheter. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierare.

Information om användningen av ditt konto och Tjänsten;

användarbeteende Vi registrerar in- och utloggning på ditt konto, samt köp av produkter och tjänster via ditt konto. Dessutom lagras information om besök och ditt beteende när du använder Tjänsten. Denna information kan omfatta hur du skrollar och navigerar i Tjänsten.     Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du använder Tjänsten använder vi, direkt eller genom tredje parter, olika tekniker för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Till exempel används cookies för att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du besöker vår Tjänst.

Överföring av personuppgifter:

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till andra bolag. Endast Sportdate AB och Betalningsleverantören DIBS Payment Services AB, kommer behandla dina personuppgifter.

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter om vi är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet, domstolsbeslut, myndighetsreglering eller om sådant utlämnande är nödvändigt för att hjälpa en brottsutredning eller annan legal utredning här eller utomlands. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av ditt konto eller av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Lagring och gallring av personuppgifter:

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättelse, blockering och radering. Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler.

Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Avsluta ditt konto

Du kan avsluta ditt konto genom att välja radera profil under kontoinställningar eller kontakta kundtjänst. Efter att ditt konto har raderats, raderar vi eller anonymiserar generellt dina personuppgifter från våra system. Det finns dock ett undantag; För att förhindra bedrägeri eller missbruk av Tjänsten så sparar vi vissa uppgifter i 12 månader så att vi kan utreda och förhindra upprepade överträdelser eller brott.

Säkerhet
Vi har rutiner och åtgärder för att tillse att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att tillse att all behandling av uppgifter sker i linje med gällande lagstiftning. Åtgärderna omfattar riskbedömningar, organisatoriska och fysiska åtgärder såväl som rutiner för hantering av personuppgifter och uppföljning av frågor avseende tillgänglighet, rättelse, blockering och radering av personuppgifter.

Användning av cookies och annan teknik Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, lokal lagring och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna.

Personuppgiftsansvar Tjänsten tillhandahålls av Sportdate AB och det är också Sportdate AB som är personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss
Om du har frågor eller synpunkter som avser denna personuppgiftspolicy är du välkommen att kontakta oss info@sportdate.se